Minden kollekció
Termékek
Fizetési meghagyás
Honnan és hogyan számítódik a fizetési meghagyásban a 15 nap?
Honnan és hogyan számítódik a fizetési meghagyásban a 15 nap?

Átvételtől és naptári napként számítódik

Frissítve több mint egy héttel ezelőtt

Az átvételtől számítódik, és 15 naptári napot jelent. Vagyis egy április 19-én átvett fizetési meghagyásnál a határidő nem május 10-én, hanem már május 4-én lejár.

Ha az adós nem veszi át a fizetési meghagyást és az „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, akkor kézbesítési fikció alapján úgy kell tekinteni, mintha a fizetési meghagyást az adós átvette volna. Ilyenkor a kézbesítési fikcióban megadott naptól kell számítani a 15 napot.

Az adósnak a fizetési meghagyás kézhezvételétől számítva 15 napja van, hogy ellentmondással éljen, ha vitatja a követelést. Ha az adós nem él ellentmondással, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz.

Választ kapott a kérdésére?