A fizetési meghagyás a hitelezőt eléggé védő jogszabályra alapul, ezért amennyiben az iratot az adós nem vette át, azaz postai kézbesítés esetén „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a közjegyzőhöz, azt az ellenkező bizonyításáig a kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben az irat az „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni azt. Ezt nevezzük kézbesítési fikciónak.

Tehát jogerőre tud emelkedni anélkül is, hogy az adós átvette volna.

Választ kaptál a kérdésedre?