Amennyiben a végrehajtó a végrehajtási eljárásban azt állapítja meg, hogy az adósnak nincs végrehajtás alá vonható vagyona és ezért a követelés behajthatatlan, az eljárás szünetel.

Amíg az eljárás szünetel, addig a végrehajtó nem folytat semmilyen cselekményt a követelés behajtása érdekében. A végrehajtás folytatásának a végrehajtást kérő kérelmére van helye, ilyenkor azonban valószínűsíteni kell azt is, hogy az adósnak van olyan vagyontárgya, amely lefoglalható, illetve értékesíthető, melyet a végrehajtónak be kell jelenteni. Mivel a hitelező nincs olyan helyzetben, mint egy végrehajtó, hogy vagyontárgyak után kutasson, így ilyen esetben elegendő, ha a végrehajtást kérő az adós vagyonának ismételt kutatására irányuló vagy bankszámlára történő átutalási megbízás ismételt kiadására vonatkozó kérést fogalmaz meg az eljárás folytatására irányuló kérelmében. Ha azonban a hitelező konkrét információval rendelkezik (az adós munkahelyet létesített, gépjármű tulajdonosává vált stb.), úgy ezek bejelentésével is folytatható az eljárás.

Meddig szünetelhet a végrehajtás, meddig lehet a fentieket a végrehajtónak bejelenteni?

Erre a végrehajtási jog elévülésének ideje ad választ. A végrehajtási szabályok szerint a végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Az általános elévülési idő 5 év (fontos, hogy jogszabály egyes követelésekre rövidebb határidőt is megállapíthat, pl. telekommunikációs szerződésből eredő követelés esetén az elévülési idő 1 év, míg munkaviszonyból eredő követelések esetén ez az idő 3 év).

Ha a végrehajtást fizetési meghagyásos eljárás előzte meg, abban az esetben a jogerős fizetési meghagyás a korábban esetlegesen megkezdett elévülési időt megszakította, így az 5 éves időtartam innen számítandó.

A végrehajtási jog elévülését a főszabályként kérelemre kell figyelembe venni, azonban, ha az eljárás szünetelt és ez idő alatt nem történt olyan végrehajtási cselekmény (letiltás, azonnali beszedési megbízás, végrehajtási jog bejegyeztetése, helyszíni eljárás stb.) ami az elévülést megszakította volna és a hitelező az elévülési idő lejártár követően kérné a folytatást azt már a végrehajtónak hivatalból figyelembe kell vennie és az eljárás megszűnik.

Választ kaptál a kérdésedre?