Ha a Payee-t használod, ezt másold be az ÁSZF-edbe:

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt terméket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el.

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult vele szemben érvényesíteni a Vásárló/Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási, csomagolási, fuvarozási, tárolási vagy egyéb felmerülő költség), ahol a jogalap szerződésszegési kötbér.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a jelen ÁSZF alapján fennálló követelését nem-jogi (például: fizetési felszólítás, ügyvédi levél) vagy jogi (például: fizetési meghagyás, végrehajtás) úton érvényesíti, úgy a Szolgáltató a Payee követeléskezelési platformot üzemeltető Legal Labs Kft.-t bízza meg a követelése behajtásával.

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval/Felhasználóval szemben érvényesíteni a követelés behajtásával kapcsolatos esetleges felmerülő költségeit. A költségek mértékének alapja itt érhető el: https://payee.tech/pricing

A Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a behajtáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a Legal Labs Kft. részére.

Ha a Payee-t használod, ezt másold be az Adatkezelési Tájékoztatódba:

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy követelés érvényesítése esetén a Szolgáltató jogos érdekből Vásárló/Felhasználó alábbi adatait továbbíthatja a követeléskezelésben közreműködőként igénybe vett Legal Labs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-382985, képviseli: Grüll Dávid ügyvezető, e-mail: [email protected], web: https://payee.tech/, a továbbiakban: „Payee”), mint adatfeldolgozó részére.

Az adattovábbítással érintett adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tartozás összege, tartozás jogcíme, szerződés létrejöttének időpontja.

A Payee adatkezelésével kapcsolatos információ ezen a linken érhető el: https://payee.tech/legal/privacy-policy

Vonatkozó jogszabályok

⚖️ Jogszabály: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól / 22. § – Link: Megnézem

11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

Jogszabály: Ptk. / 6:156. § – Link: Megnézem

6:156. § [Átvételi késedelem]

(1) A jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el.

(2) A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.

(3) Átvételi késedelem esetén a kötelezett a dolog őrzésére a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint köteles, a kárveszély pedig a jogosultra száll át.

(4) Ha a felek a szolgáltatást fajta és mennyiség szerint határozták meg, a (3) bekezdés rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a felek a teljesítésre szánt dolgokat megjelölték vagy a többi hasonló dologtól a jogosult részére elkülönítették.

Mikor érdemes elindítani az ügyet?

A vevő attól a pillanattól késedelemben van, hogy nem vette át a csomagot, tehát elindítható a behajtás, közvetlenül azután, hogy a csomag visszajött. Azonban ha biztosra szeretnél menni, akkor érdemes megvárni a 14 napot, hátha beérkezik egy elállási nyilatkozat.

Mi legyen az fizetési felszólítás indításakor a megjegyzés rovatban?

Egy példa:

"A vásárló megtagadta a YYYY.MM.DD-kor rendelt, {{orderId}} számú csomag átvételét. Az oda- és visszaszállítás költségét és fulfillment / szállítás / fuvarozás díját követeljük a vásárlón."

A behajtásból befolyt bevételről (csomagolási díj, fuvarozási díj, stb.) kell számlát kiállítani, vagy leírható egyéb bevételnek?

Mivel itt a jogalap szerződésszegési kötbér, ezért erről számlát nem kell kiállítani, és Egyéb bevétel címen leírható.

VAGY egy másik megoldási módszer:

Díjbekérőt állítasz ki erről a költségedről, és amikor befizeti, akkor számlázol neki erről a költségedről.

További tippek

  1. Említsd meg a felhasználónak, hogy a Payee digitális követeléskezelés szolgáltatását használod, és az át nem vett csomagoknál felmerülő költségekre elindítod a behajtási folyamatot. Hol említheted meg?

    1. Visszaigazoló emailben

    2. A checkout folyamatban a véglegesítés előtt

Először sztornózzam a számlát, majd állítsak ki egy újat a költségekről (fuvarozási -, szállítási - és csomagolási költségek)?

Ez az üzletmenetedtől függ, de az egy jó megoldás, hogy sztornózod a számlát, és kiállítasz egy újat vagy csak egy díjbekérőt és azt mellékeled bizonyítékként az ügyhöz.

Tipp az ügyérték összeg megadásához

Javasoljuk, hogy ha a követeléseidből összeálló ügyérték összege (pl.: csomagolási díj és fuvarozási díj) például 4 000 HUF-ra jönne ki, akkor inkább legyen '9' vagy '90' végződésű, azaz 3 999 HUF vagy 3 990 HUF. Ez várhatóan jobban konvertál majd. Erről itt olvashatsz bővebben.

Bizonyítékok feltöltése


A fenti útmutató mintaként szolgál ügyfeleink jogi megfeleléséhez, javasoljuk, hogy a fenti anyagok bemásolása után nézd át a saját jogászoddal vagy ügyvédeddel is. A Legal Labs Kft. nem vállal felelősséget, sem garanciát a fenti anyagokért.

Választ kaptál a kérdésedre?